Due lander-comp

En due lander, og murene faller.
Jesus kom for å rive ned murer. Mellom Gud og mennesker, og mennesker imellom.

I Arken møtes vi for å holde gudstjeneste; feire nattverd, synge lovsanger, høre Guds ord og be.

Kafeteria og barnekirke er for tiden avlyst av smittevernhensyn.
Sommer 2020: Ingen samlinger i juli måned

Gudstjeneste hver søndag 10.30, kafeteria 17.00.
Barnekirke siste søndag i måneden, med kaffe etterpå.
Bønn og lovsang onsdag 19.30.
7.-10. klassinger er velkommen til Treffpunkt på fredagskvelder.

Grønligata 13 (over Kiwi), Horten

Alle er velkommen!

Arken er en del av Pinsebevegelsen i Norge, og av den økumeniske, verdensvide historiske kirke i all hennes mangfold.